Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2013

doitnowsoup
doitnowsoup
6380 ca4f
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viabeskinny beskinny
doitnowsoup
Bóg czasami zamyka jakieś drzwi, aby otworzyć na oścież bramę.
— przysłowie niemieckie
Reposted frombog bog viaffinak ffinak
doitnowsoup
Zmień myśli,
a zmienisz życie.
Reposted fromnexxt nexxt viahasandra hasandra

September 08 2013

doitnowsoup
5172 efc2
Reposted fromjustMeee justMeee viaJoeStarostka JoeStarostka
doitnowsoup
Jedyne więzienie, jakie naprawdę Cię ogranicza, istnieje w Twoich myślach
— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasayanne sayanne
doitnowsoup
Bez względu na to, co dzieje się w twoim życiu, ty sam wybierasz sposób, w jaki na to zareagujesz. Jeśli wyrobisz sobie zwyczaj poszukiwania dobrej strony w każdych okolicznościach, twoje życie osiągnie wyższy wymiar.
— Robin S. Sharma
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viahearted hearted

September 06 2013

doitnowsoup
1484 eb2e
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja vialajla lajla
doitnowsoup
0018 15dc
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia vialajla lajla
doitnowsoup
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
doitnowsoup
0180 9e9a
Reposted fromrose-mary rose-mary viamartexxx martexxx
doitnowsoup
Mogę zaakceptować swoją porażkę, ale nie zaakceptuję tego, że nie próbowałem.
— Michael Jordan

September 05 2013

doitnowsoup
7279 6a3d
Reposted fromretaliate retaliate viajeannes jeannes

August 25 2013

doitnowsoup
3347 eb3c
doitnowsoup
1979 4d86
Reposted frommaow maow viamakemewannadie makemewannadie

August 24 2013

doitnowsoup
2446 897d
doitnowsoup
1484 eb2e
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viadrinkmysoul drinkmysoul
doitnowsoup
9525 2231
Reposted fromSzczurek Szczurek viagriber griber
doitnowsoup
3561 8228
Reposted fromretaliate retaliate viamakemewannadie makemewannadie
doitnowsoup
2344 71ec
Reposted fromjustMeee justMeee viarunthistown2 runthistown2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl